นางสาวปานฤทัย  สุขล้น  เลขที่ 46

นางสาววาสนา    พื้นผัด  เลขที่ 48

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ความรักเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผล ไม่เคยมีเหตุผลใดๆที่เหมาะสมสำหรับคำว่ารัก เเต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคำว่ารักคือ “ความบริสุทธิ์ใจ”

Advertisements